Statut

Preuzmite pravilnik ovde

Zaštita potrošača

Поштовани, Обавештавамо Вас да у складу са Законом  о заштити потрошача чл.56  све Ваше рекламације које се односе на квалитет пружених услуга  од стране ЈП ‘Дом”, можете пријавити телефоном на број 0800-101-016, електронским  путем на e-mail  адресу jpdom@gradleskovac.org, писаним путем, или усмено, лицу  овлашћеном за пријем рекламација  Биљани Ивановић у просторијама  ЈП”Дом”  канцелaрија бр. 6.

Statut

Preuzmite Pravilnik ovde